Afhængighed

Du kan være afhængig af mange forskellige ting. Du kan være afhængig af sex, nikotin, spil, alkohol, sukker, o.s.v. En fysisk afhængighed kan ses på, og mærkes i din krop, på mange forskellige måder. Er du afhængig af nikotin kan du opleve hidsighed og uro når du...

Forskellen på coaching og terapi

Der er både stor forskel på terapi og coaching, men også en del fællesnævnere. Begge dele handler i høj grad om forholdet mellem terapeut/coach og klient. Det er altafgørende for resultatet at der er “kemi” imellem terapeut/coach og klient. Det er derfor helt iorden...