Fysisk velvære

Når vi har det godt fysisk er det nemmere at arbejde med det psykiske, og omvendt. Derfor har jeg valgt også at interesserede mig for hvordan kroppen kan få det bedre. Kroppen er at sammenligne med en bygning hvor der løbende skal foretages vedligehold og...