Medafhængighed

Ved siden af mange afhængige står en medafhængig. En medafhængig er f.eks. en samlever som er en del af problematikken omkring afhængigheden. Den medansvarlige er måske selv opvokset med en eller 2 afhængige forældre og undrer sig over hvorfor han eller hun nu igen...

Afhængighed

Du kan være afhængig af mange forskellige ting. Du kan være afhængig af sex, nikotin, spil, alkohol, sukker, o.s.v. En fysisk afhængighed kan ses på, og mærkes i din krop, på mange forskellige måder. Er du afhængig af nikotin kan du opleve hidsighed og uro når du...